Tulokset

Opiskelijat

 • YrittA�jA�mA�inen ajattelu, tavoitteellisuus sekA� itseohjautuvuus vahvistuvat – paremmat oppimistulokset
 • YhteistyA� ja aktiivisuus
 • Itsetunto vahvistuu
 • Motivoituminen
 • Orientaation jatko-opintoihin ja tyA�elA�mA�A�n
 • Yritystoiminnan ideointi

Opettajat ja ohjaajat

 • YrittA�jA�mA�isen pedagogiikan toteuttaminen kA�ytA�nnA�ssA�
 • Oppimaan oppimiseen ja itseohjautuvuuteen ohjaaminen
 • Parempien oppimistulosten saavuttaminen digitaalisilla ratkaisuilla
 • Opiskelijoiden motivointi opiskeluun
 • Opiskelijoiden ohjaaminen jatko-opintoihin ja tyA�elA�mA�A�n
 • MielekA�s ja innostava ohjaus
 • Uuden opetussuunnitelman monipuolinen toteutus

Koulut

 • YrittA�jA�mA�inen ja motivoiva toimintakulttuuri
 • Digitaaliset ratkaisut mielekkA�A�sti kA�yttA�A�n
 • Koulu profiloituu tutkimusperusteisessa pedagogiikassa ja uuden oppimiskA�sityksen toteuttamisessa
 • EdellA�kA�vijyys koulutusrintamalla

buy celebrex online cheap, buy Zoloft online