Tulokset

Opiskelijat

 • Yrittäjämäinen ajattelu, tavoitteellisuus sekä itseohjautuvuus vahvistuvat – paremmat oppimistulokset
 • Yhteistyö ja aktiivisuus
 • Itsetunto vahvistuu
 • Motivoituminen
 • Orientaation jatko-opintoihin ja työelämään
 • Yritystoiminnan ideointi

Opettajat ja ohjaajat

 • Yrittäjämäisen pedagogiikan toteuttaminen käytännössä
 • Oppimaan oppimiseen ja itseohjautuvuuteen ohjaaminen
 • Parempien oppimistulosten saavuttaminen digitaalisilla ratkaisuilla
 • Opiskelijoiden motivointi opiskeluun
 • Opiskelijoiden ohjaaminen jatko-opintoihin ja työelämään
 • Mielekäs ja innostava ohjaus
 • Uuden opetussuunnitelman monipuolinen toteutus

Koulut

 • Yrittäjämäinen ja motivoiva toimintakulttuuri
 • Digitaaliset ratkaisut mielekkäästi käyttöön
 • Koulu profiloituu tutkimusperusteisessa pedagogiikassa ja uuden oppimiskäsityksen toteuttamisessa
 • Edelläkävijyys koulutusrintamalla