Tutkimus

Lue ja katso alta KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA Skilloonista.

Seija Kiiskinen, Opinto-ohjaaja, The English School, Helsinki

Helsingin Englantilaisessa koulussa Skilloonia on päästy testaamaan tammikuussa 2018. Kokemukset ovat olleet hyviä Lukion pakolliseen OP2-kurssiin kuuluu kaksipäiväinen tet-tyyppinen "Job Shadowing" -jakso opiskelijan ensimmäisenä ja toisena vuotena. Tänä vuonna vaihtoehtoiseksi tavaksi suorittaa nämä kaksi päivää annettiin Skilloon "Get Ready for Work" -kurssi, jossa opiskelija suoritti tyäelämätaitoihin ja yrittäjyyteen liittyviä tehtäviä. Opiskelijat tartuivat tähän mahdollisuuteen hyvin innokkaasti. Opinto-ohjaajan näkökulmasta kurssin luominen oli helppoa ja ohjelma hyvin helppokäyttöinen.

Anu Ala-Krekola-Suni, Opinto-ohjaaja, Liedon lukio
Jyrki Saarnia, Rehtori, Liedon lukio

Liedon lukiossa Skilloon otettiin opinto-ohjauksen välineeksi abiturienttien viimeisen lukiojakson ajaksi. Abiturientti Riku Vidqvist arvioi, että tehtävät herättelivät pysähtymään ja toivat uusia näkökulmia ylioppilaskokeisiin valmistautumiseen. "Piti ihan pohtia kunnolla ja tehdä töitä" - Vidqvist kommentoi. Liedon lukion rehtori Jyrki Saarnia kiittää Skilloonia siitä, että se on ajan hengen mukainen. Uuden opetussuunnitelman mukaan koulua tulee jatkuvasti arvioida ja Skilloonin statistiikka tarjoaa tähän oivan välineen.

Mikä on SKILLOON? Dosentti Jaana Seikkula-Leino, Suomi

Student Case: Kristian Juvonen, Turun AMK, Suomi

Student Case: Aino Leino, Augsburgin yliopisto, Saksa

SKILLOON kisan voittajat: Maija Heinonen ja Van Thang Nguyen, Suomi

Lisätietoa Skilloonista

SKILLOON on tutkimukseen pohjautuva oppimisympäristö, joka toteuttaa yrittäjämäistä oppimista käytännössä. Alla olevissa kolmessa videossa dosentti Jaana Seikkula-Leino kertoo SKILLOONin hyödyistä sekä tutkimuksesta johon se pohjautuu.

Mikä on SKILLOON, ja mitkä ovat sen hyödyt sen käyttäjille?

Mihin SKILLOON tutkimuksellisesti perustuu?

Miten arviointi on toteutettu SKILLOONissa luotettavalla tavalla?

Katso tästä lyhyestä esitteestä lisätietoa SKILLOONista.

Tutustu ohjevihon avulla ideakursseihin sekä SKILLOONin toimintaan.

SKILLOON on kehitetty yhteistyössä suomalaisten koulujen, yliopistojen ja tutkimusryhmien kanssa, sekä se sisältää suuren määrän kansainvälistä yhteistyötä.

SKILLOON -AVAINPALAT

Yrittäjämäinen
oppiminen
käytännössä

Itsearvioinnit & koulun arvioinnit

Yksilö- ja ryhmätehtävät

Lokikirja ja Henkilökohtainen portfolio

Yrittäjämäisen
oppimisen perusta
(Seikkula-Leino, 2016)

Luottamus

Opi tuntemaan itsesi

Yhteistyö

Opi asettamaan tavoitteet

Harjoittele onnistumista

Polkuni jatko-opintoihin ja työelämään

SKILLOON on tuottanut hyviä tuloksia ja auttanut oppilaita itsensä kehittämisessä.