Käyttäjäkokemuksia

Eija Kiiskinen, Opinto-ohjaaja,
The English School, Helsinki

Helsingin Englantilaisessa koulussa Skilloonia on päästy testaamaan tammikuussa 2018. Kokemukset ovat olleet hyviä Lukion pakolliseen OP2-kurssiin kuuluu kaksipäiväinen tet-tyyppinen ”Job Shadowing” -jakso opiskelijan ensimmäisenä ja toisena vuotena. Tänä vuonna vaihtoehtoiseksi tavaksi suorittaa nämä kaksi päivää annettiin Skilloon ”Get Ready for Work” -kurssi, jossa opiskelija suoritti tyäelämätaitoihin ja yrittäjyyteen liittyviä tehtäviä. Opiskelijat tartuivat tähän mahdollisuuteen hyvin innokkaasti. Opinto-ohjaajan näkökulmasta kurssin luominen oli helppoa ja ohjelma hyvin helppokäyttöinen.

Anu Ala-Krekola-Suni, Opinto-ohjaaja, Liedon lukio
Jyrki Saarnia, Rehtori, Liedon lukio

Liedon lukiossa Skilloon otettiin opinto-ohjauksen välineeksi abiturienttien viimeisen lukiojakson ajaksi. Abiturientti Riku Vidqvist arvioi, että tehtävät herättelivät pysähtymään ja toivat uusia näkökulmia ylioppilaskokeisiin valmistautumiseen. ”Piti ihan pohtia kunnolla ja tehdä töitä” – Vidqvist kommentoi. Liedon lukion rehtori Jyrki Saarnia kiittää Skilloonia siitä, että se on ajan hengen mukainen. Uuden opetussuunnitelman mukaan koulua tulee jatkuvasti arvioida ja Skilloonin statistiikka tarjoaa tähän oivan välineen.

Mikä on SKILLOON?

Dosentti Jaana Seikkula-Leino, Suomi

Student Case

Kristian Juvonen, Turun AMK, Suomi

Student Case

Aino Leino, Augsburgin yliopisto, Saksa

SKILLOON kisan voittajat

Maija Heinonen ja Van Thang Nguyen, Suomi

Saavutuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö on liittänyt oppimisympäristömme osaksi valtakunnallista yrittäjyyskasvatusstrategiaa, yrittäjyyslinjaukset 2017. (ensimmäisen hankkeen nimellä Digitreenari)

Oppimisympäristön tutkimus etenee.

Yliluoma, J. 2017. Lukiolaisten näkemyksiä omasta ja koulunsa yrittäjämäisyydestä. Tapaustutkimus Digitreenari lukioihin! -hankkeesta!. Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos. Pro Gradu-työ.

Seikkula-Leino, J. submitted. Developing theory and practice for entrepreneurial learning – focus on selfesteem and self-efficacy. Teaching and Teacher Education.

Jatkuvasti kasvava käyttäjämäärä. Skilloonia käyttää jo yli 1000 opiskelijaa ja 120 lukiota suomessa on tutustunut oppimisympäristöön. Määrä kasvaa jatkuvasti ja opettajat kehittävät omia kurssejaan Skilloonissa erilaisilla toteutustavoilla.

Ajankohtaisia asioita

Skilloon lanseerasi keväällä 2019 opiskelija sertifikaatit ja taitomerkit!

Uusia hankkeita ja ammattikorkeakouluyhteistyötä

Eteenpäin-hankkeessa Turun ammattikorkeakoulu pilotoi Skilloonia, erityisesti hyödyntäen statistiikka-osiota. Töihin-hankkeessa aktiivinen yhteistyökumppanimme Lauttasaaren lukio kehittää taloustaitokurssia Skillooniin. Ole siis kuulolla!

Skilltech-hankkeessa kehitämme mielenkiintoista oppimisympäristöä Mynämäen lukioon!

Oppimisympäristöön kehitetään myös uusia tehtäviä, joihin integroidaan uutta teknologiaa.

Mitä Skilloon tarjoaa?

Opiskelijat

 • Yrittäjämäinen ajattelu, tavoitteellisuus sekä itseohjautuvuus vahvistuvat – paremmat oppimistulokset
 • Yhteistyö ja aktiivisuus
 • Itsetunto vahvistuu
 • Motivoituminen
 • Orientaation jatko-opintoihin ja työelämään
 • Yritystoiminnan ideointi

Opettajat ja ohjaajat

 • Yrittäjämäisen pedagogiikan toteuttaminen käytännössä
 • Oppimaan oppimiseen ja itseohjautuvuuteen ohjaaminen
 • Parempien oppimistulosten saavuttaminen digitaalisilla ratkaisuilla
 • Opiskelijoiden motivointi opiskeluun
 • Opiskelijoiden ohjaaminen jatko-opintoihin ja työelämään
 • Mielekäs ja innostava ohjaus
 • Uuden opetussuunnitelman monipuolinen toteutus

Koulut

 • Yrittäjämäinen ja motivoiva toimintakulttuuri
 • Digitaaliset ratkaisut mielekkäästi käyttöön
 • Koulu profiloituu tutkimusperusteisessa pedagogiikassa ja uuden oppimiskäsityksen toteuttamisessa
 • Edelläkävijyys koulutusrintamalla

Referenssit ja yhteistyökumppanit

Skilloon on oppimisympäristö, joka on tuotettu kansainvälisessä ja moniammatillisessa tiimissä. Opettajat, tutkijat, digitaalisten sovellusten kehittäjät ja opiskelijat ovat tuottaneet Skilloon-ympäristöön toiminnallisuuksia ja sisältöjä. Suomen kouluissa käytettävä Skilloon on tuotettu Mynämäen kunnan koordinoimissa hankkeissa. Kansainvälinen testaaminen ja levittäminen toteutetaan yrityksen Not a Bad Idean sekä Education Finlandin kanssa.