Kurssit

Työtaitokurssi

Opiskelija suorittaa SKILLOON-työtaitokurssilla työnhakuun ja työelämässä toimimiseen liittyviä harjoitteita. Opiskelija vahvistaa yhteistyötaitojaan, oman osaamisen tunnistamista sekä aloitteellista ja tavoitteellista toimintaansa.

Opiskelijalle on kurssista tarjolla digitaalinen työtaitotodistus sekä osaamismerkki mm. digitaaliseen työnhakuun.

 

Itsensä johtaminen ja yrittäjyys

Opiskelija suorittaa itsensä johtamiseen ja itsetuntoon liittyviä harjoitteita. Yrittäjyystehtävät liittyvät mm. yritysideointiin, yritys- ja työelämäyhteistyöhön sekä myynnin käynnistämiseen. Opiskelija suorittaa kurssin tehtävät osin yhteistyössä yritysten ja muun työelämän kanssa

Valmistautuminen kirjoituksiin

Opiskelija kehittää mm. ajanhallinta,- suunnitelmallisuus, sekä tavoitteenasettelutaitojaan. Vinkkejä motivaation ylläpitämiseen ja kokonaisuuksien järjestelyyn.

Etäopiskelutaidot

Lukiossa ja lukion jälkeen oppilaan tulee hallita ja ottaa vastuu omasta oppimisestaan. Kurssilla opetellaan mm. taitoja, miten asetetaan omat päämäärät, miten oppitaan tehokkaasti sekä miten jatketaan epäonnistumisista huolimatta.

Opokurssien osasuoritukset

Skilloon tarjoaa valmista sähköisenä olevaa materiaalia kurssien tavoitteiden suorittamiseksi. Lisäksi ryhmien hallintaan löytyy opettajan oma tilastot-osio, jolla opiskelijoiden etenemistä on helppo seurata.

TET-jakson suoritus

Onko opiskelija ilman harjoittelupaikkaa? Skilloon tarjoaa harjoittelujakson korvaavan suorituksen. Kurssilla harjoitellaan työnhakua, rohkeutta, viestintätaitoja, jotta tulevaisuudessa harjoittelu/työpaikka löytyy.

Skillooniin on tuotettu runsaasti erilaisia kursseja (kuten opinto-ohjaukseen, itsensä johtamiseen, yrittäjyyteen sekä opiskelu- että työtaitoihin). Syksyllä 2019 oppimisympäristöön tulee myös kurssipankki, josta kehitetyt kurssit voi helposti ottaa omaan käyttöön ja/tai kurssin voi muokata omaan opetukseen sopivaksi.

Kursseista on jo osin saatavilla sertifikaatteja opiskelijoille. Sertifikaatit ovat printattuja ja digitaalisiaa (ns. open badge). Myös valveutunut Skilloon-koulu ja –opettaja voivat saada sertifikaatin tunnustuksena hienosta kehittämistyöstä!

Kurssit ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi, sekä pian myös ruotsiksi.

Hankkeet

Digitreenari lukioihin!

Opetushallituksen rahoittamassa Digitreenari lukioihin!-hankekokonaisuudessa kehitettiin Skilloon-oppimisympäristön pohja

Skilloon ruotsiksi

SLS:n rahoittamassa hankkeessa tuodaan Skilloonin sisältö saataville myös ruotsiksi.

Kokeile työtaitokurssia ja saa todistus!

Varsinais-suomen liiton rahoittamassa hankkeessa keskityttiin oppilaiden työtaitojen ja työnhakutaitojen kehittämiseen.

Töihin!

Opetushallituksen rahoittama Töihin!-hanke jatkaa alueellisesti Työtaitoja-hankkeen kehittämistä.

Skilltech

Opetushallituksen rahoittamassa Skilltech-hankkeessa tuodaan oppimisympäristöön uutta, oppilaita inspiroivaa teknologiaa mukaan.

ETEENPÄIN!

Kokeilemme uutta digitaalista ratkaisua uudentyyppisessä tilanteessa, jossa profiloituu yksilöllinen mentorointi nuorten erityisessä tuessa ja opiskelujen nivelvaiheissa.